/ / Тус штабаас анги, байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран “Анхны тусламж” сэдэвт 8 цагийн сургалт зохион байгуулж, сертфикат гардуулав.

Тус штабаас анги, байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран “Анхны тусламж” сэдэвт 8 цагийн сургалт зохион байгуулж, сертфикат гардуулав.

  Тус штабаас анги, байгууллагын эрүүл мэндийн төвийн алба хаагчдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Монголын улаан загалмай нийгэмлэгтэй хамтран “Анхны тусламж” сэдэвт 8 цагийн сургалт зохион байгуулж, сертфикат гардуулав.  

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна