/ / Анги, байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Анги, байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа

Дотоодын цэргийн штабын дарга, хурандаа Р.Чингис зөвлөлийн гишүүдийн хамт энэ оны 11 дүгээр сарын 09-ны өдрөөс 11-ний өдрүүдэд Дотоодын цэргийн 05, 805 дугаар анги, 809, 810 дугаар тусгай салбарын албаны үйл ажиллагаа, улсын онц чухал объектуудын хамгаалалтын нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудалтай биечлэн танилцаж, үүрэг чиглэл өгч ажиллалаа.

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна