/ / Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж байна

Цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж байна

Дотоодын цэргийн командлагчийн 2021 оны “Дэмжлэг үзүүлж оролцуулах тухай” А/08 дугаар тушаалаар Өмнөговь аймгийн Ханбогд сумын нутаг дэвсгэрт байрлах “Цагаан хад”-ны суурьшлын бүсэд нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах, гэмт хэргийг таслан зогсоох, коронавируст халдвар /ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах зорилгоор нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх үүргийг гүйцэтгэж байна.

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна