/ Мэдээ мэдээлэл / Цаг үеийн мэдээ / "Дотоодын цэргийн тухай хууль"-иас

"Дотоодын цэргийн тухай хууль"-иас

Дотоодын цэрэг нь цагдаагийн байгууллагатай хамтран террорист үйлдлийг таслан зогсоох тусгай ажиллагааны бүсийг хамгаалалтад авах, тухайн бүсэд байгаа иргэний амь нас, эрүүл мэндийг авран хамгаалах, гэмт этгээдийг олж тогтоох, аюулгүй болгох, баривчлах үүргийг гүйцэтгэнэ.

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна