/ / “Тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг цахимаар зохион байгуулав.

“Тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг цахимаар зохион байгуулав.

Дотоодын цэргийн анги, байгууллагын 2021 оны 1 дүгээр улирлын үйл ажиллагааны тайланг танилцуулж, алба хаагчдын сахилга, ёс зүйн байдлыг үнэлж дүгнэн, цаашид сахилга, хариуцлагыг сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх ажил, арга хэмжээг тодорхойлох зорилгоор “Тайлангийн хурал, сахилга ёс зүйн зөвлөгөөн”-ийг батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу  Дотоодын цэргийн штаб, анги, тусгай салбар, салааны 26 удирдах бүрэлдэхүүнийг хамруулан цахимаар зохион байгуулав.

 

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна