/ / хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх "сэрэмжилье-нэгдье"

хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх "сэрэмжилье-нэгдье"

Статистик мэдээ
 • 2018 онд
  албан бичиг 123
 • 2018 онд
  Өргөдөл гомдол 86
 • 2019 онд
  албан бичиг 156
 • 2019 онд
  Өргөдөл гомдол 12
Эрэн сурвалжилж байна